Ajavahemikus 2016-2019 toetab Tagurpidi Lavka tegemisi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Toetusmeede: Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4)

Toetuse üldeesmärk on põllumajanduse- ja toidusektoris jätkusuutlikkuse suurendamine. Täpsemalt soovitakse parandada toidu tootmise ja turustamise tarneahela toimimist, suurendada põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõudu ning arendada omavahelist koostööd.

Tagurpidi Lavka teostab projektiperioodi jooksul oma teenusele strateegilise analüüsi, viib ellu uuendused teenuse pakkumises, viib ellu müügi- ja turundusstrateegia ning loob tootjatega koostööle selge raamistiku. Muuhulgas saavad projekti lõppedes Tagurpidi Lavka teenuseid kasutada ka vene ja inglise keelt põhikeelena kasutavad Eesti elanikud; talukauba tellimiskeskkond on tänapäevane ning modernse inimese käitumisharjumusi arvestav ning tootjate ja talunike ning tellijate rahulolu Lavka teenustega on kõrge.

Projekti toimumise aeg: 1.05.2016-30.04.2019

Tagurpidi Lavkat toetas aastal 2016-2017 siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekti "Kohaliku toidu sõnumi levitamise võimekuse suurendamine" raames.

Projekti eesmärk oli suurendada Tagurpidi Lavka poolt edasiantava kohaliku toidu sõnumi tõhusust ja levikut üle-Eestiliselt. Projekti käigus töötatakse välja kohaliku toidu teemaliste teavitustegevuste pakkumised sihtgruppidele (koolid, lasteaiad, jm), luuakse ühendusele n.ö. materjalide baas kohaliku toidu pakkumiste ja kampaaniate läbiviimiseks, teostatakse kasutajasõbralikkuse analüüs ning arendatakse talukauba müügi ja info levitamise tegevusi.

Projekti periood: 01.05.2016 – 31.04.2017

Toetussumma: 8 841,46 eurot 

Meie tegemisi on varem toetanud:

  • Olympic Casino Online, kes andis meile sotsiaalsete ettevõtete stipendiumi 2013 aastal. Aitäh!
  • EMT ja Minu Eesti kampaania aastal 2009, mille tulemusena saime endale väikese aga tubli lavkaauto osta.
  • Õiglase kaubandusega tegelev Amaranth Rose, kes on lavkatahtlikke 70 euro väärtuses kinkekaartitega kostitanud
  • Annetajad: Ilja, Maris, Berit ja Lauri, Kaili, Mirvet ja Helina .. kokku summas 1400 Eesti krooni.
  • Katusekino, kes kinkis lavkatahtlikele kinopileteid,et nad saaksid oma töökat hinge turgutada.
  • Cosmopolitan, kes on välja pannud ajakirja poole aastase tellimuse aktiivsetele lavkatahtlikele.
  • Shanti salong, kus muditakse lavkatahtlike töökaid lihaseid.
  • Tarvi Massaažituba, kus töökad lavkatahtlikud leiavad samuti vajalikku lõõgastust.

SUUR JA SÜDAMEST TULEV AITÄH TOETAJATELE !!

Kui tahad ka meie sõbraks hakata, siis mõned vihjed:

  • Meie väsinud kuid väga tubli auto vajab üha tihedamini turgutamist. Kui sul jääb üle korralikke talverehve või oled valmis lihtsalt Lavka autol hinge sees hoidmist toetama, siis anna palun teada!
  • Meie laoruumi oleks aegajalt vaja juurde riiuleid, külmkappe, jm kappe. Eriti tänulikud oleme klaasustega külmikute eest.
  • Erinevad teenused, kaubad lavka usinate abiliste ihu või hinge turgutamiseks.

E-post: lavka.tagurpidi@gmail.com

Tel: 53494120